از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی کیمیای سبز شرق، با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ، گیاهان و شرایط محیطی می باشد.

همه میدانیم که آلودگی موجود در محیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد عفونت های بیمارستانی مرتبط ایفا می کند که در این بین کنترل آفت های بیولوژیک از اهمیت و درجۀ بسیار بالایی در اماکن بیمارستانی برخوردار می باشد.

آفات بیولوژیک ( سوسری های آلمانی و آمریکایی، ساس، کک، مگس، خرمگس، مورچه، پشه، عنکبوت و …) می توانند ناقل مکانیکی برای انتقال میکروارگانیسم ها و یا عضوی فعال در انتقال بیماری ها، محسوب شوند. از مهمترین این آفات می توان به سوسری ها اشاره نمود که در حمل میکروارگانیسم های پاتوژن به نقاط مختلف بیمارستانی ارتباط مستقیم دارد.

از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی تک ،با هدف حداکثر تاثیرو حداقل قیمت صورت می گیرد که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

اقداماتی جهت پیشگیری از ورود آفات به بیمارستان ها که حتما باید رعایت شوند:

1-  کلیه تختخواب ها بدون نقص و حتما رنگ آمیزی شده باشند.
2-  نقاط زاویه دار به لحاظ رعایت بهداشت هر روز بازدید شوند.
3-  بهداشت محیط از جمله کف و دیوارها کاملا رعایت شوند.
4-  تعویض شیشه ها و درب های شکسته برای جلوگیری از ورود آفات الزامیست.
5-  جهت رویت آلودگی و آفت رنگ دیوارها و کف ترجیحا باید رنگ روشن باشند.
6-  از استقرار گلدان های خاک دار در کلیه اتاق های بیمارستان باید خودداری شود.
7-  دیوار ها و کلیه قسمت ها بایستی سالم، فاقد شکستگی، ترک خوردگی باشند.
8-  تهویه بهداشتی باید صورت گیرد و کانال های تهویه در مقابل ورود آفات ایمن باشند.
9-  تمامی سطوح فلزی، کمدها و … باید بدون ترک خوردگی، رنگ آمیزی شده باشند.
10-  کلیه اتاق ها دارای سطل زباله درب دار، قابل شست و شو، ضد رنگ باشد و مرتبا ضد عفونی شود.
11-  کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل تشک، پتو، بالشت، ملحفه ها و… باید به صورت مداوم ضد عفونی شوند.

بهداشت بیمارستان به لحاظ ارتباط با سلامت انسان فوق العاده حائز اهمیت می باشد.

سمپاشی بیمارستان

سمپاشی کیمیای سبز شرق در بیمارستان ها

شرکت سمپاشی کیمیای سبز شرق با تجربه زیاد در زمینه سمپاشی بیمارستان می تواند انتخاب بسیار مناسب و مطمئن در این امر برای شما سروران باشد.

توجه داشته باشید که سمپاشی بیمارستان باید توسط کادر با تجربه و حرفه ایی صورت پذیردو همچنین شرکت های مجاز سمپاشی بیمارستان ها

جهت مشاوره سمپاشی با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شماره مستقیم کارشناس سمپاشی

09128844997