از طریق شماره های زیر میتوانید با شرکت کیمیای سبز شرق تماس حاصل فرمایید:

66093700

66093800

66093900