آدرس شرکت کیمیای سبز شرق جهت مراجعه حضوری با رزرو وقت قبلی

تهران، خیابان آزادی، ابتدای بزررگراه یادگارامام شمال، خیابان شهید مهندس علی تیموری شرقی، نبش کوچه آرام، پلاک ۱ واحد ۲۱