Project Description

سوسک آمریکایی، سوسک آلمانی، سوسک شرقی و… سوسک ها یکی از قدیمی ترین و بزرگترین گونه حشرات هستند، به طوری که سنگواره ای از آن ها با قدمت 300میلیون سال یافت شده است. سوسک ها نقش به سزایی در انتقال مکانیکی بیماری ها دارند، همچنین وسایل و ظروف آشپزخانه را با مدفوع و ترشحات بذاقی خود آلوده و آلرژی در افراد می گردند. سوسک ها اغلب در آشپزخانه ها(منازل و موسسات تهیه غذا) یافت می شوند. مهارت در بالا رفتن از دیوار، انتخاب محل های تاریک، مرطوب و دور از دسترس علت موفقیت آن ها در تکثیر و ازدیاد جمعیتشان می باشد