سمپاشی انبارها

سمپاشی انبارهای دارویی، موادغذایی و... از آنجایی که میدانید انبار ها به عنوان یکی از مراکز حفظ و نگهداری وسایل، تجهیزات، موادغذایی و به خصوص اقلام بهداشتی و دارویی یکی از اماکنی هستند که از دیدگاه بهداشتی بسیار حایز اهمیت بوده و فراهم نمودن شرایط مناسب بهداشتی برای آن ها با توجه به وضعیت ادامه مطلب