سمپاشی سوسک

سوسری ها که هستند دسته بندی سوسک ها را سوسری می نامند، سوسريها نمونه اي از موفق ترين و قديمي ترين زندگي حشره اي هستند که از زمان هاي دور بر روي کره زمين زندگي مي کرده اند. آنها در کليه اماکن انساني از جمله منازل، رستوران ها، هتل ها، بيمارستان ها، کشتي ها ادامه مطلب