سمپاشی مدارس و مهدکودک ها

هدف از اجرای برنامه های سمپاشی مدارس و مهدکودک ها و دانشگاه ها حفاظت از سلامت دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در برابر آلودگی های ناشی از آفات و حشرات در برابر سموم مصرفی جهت نابودی و سمپاشی حشرات و جوندگان می باشد. با اجرای برنامه مدیریت کنترل آفات می توانیم میزان استفاده از ادامه مطلب