سمپاشی مدارس و مهدکودک ها

هدف از اجرای برنامه های کنترل آفات در مدارس، مهدکودک ها و دانشگاه ها حفاظت از سلامت دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در برابر آلودگی های ناشی از آفات و حشرات در برابر سموم مصرفی جهت نابودی و سمپاشی حشرات و جوندگان می باشد، با اجرای برنامه مدیریت کنترل آفات می توانیم میزان استفاده ادامه مطلب