ضدعفونی کرونا

از آنجایی که ویروس کرونا به طور نگران کننده ای در سطح جهان قربانی میگیرد ضدعفونی و رعایت پروتکل های بهداشتی بر علیه این ویروس کشنده یک امر حیاتیست، شرکت کیمیای سبز شرق در این شرایط نگران کننده ترفندهایی برای از بین بردن این ویروس در نظر دارد که این ترفندهای ضدعفونی در هتل، ادامه مطلب